Chin Athan Mae Hua

 
Chin Athan Mae Nang Fa Chin Yai ukiran bagus .diblessing oleh  Pra Ajarn Taep Pongsawadarn

Katha yang digunakan :  Om Namo Prai nang Fa Jao Euy Maa Rew Rew Wai Therd Na Nang Jao Euy


Jao Jong Maa Sadab Dtrab Fang Taewa Owaat Khong Somdej pra Jom Grailaal Swaaha Sappa Laapang Sappa Pokang Pawandtumae Aehi Aehi Bpiyo Bpiyang Laapo Laapang Bprasittimae

Komentar

Postingan Populer