Berbagai Ilmu Pengasihan
PENGASIHAN

Pengasihan memiliki peminat yang
lumayan banyak dibandingkan keilmuan yang lain. Sehingga ragam dan jenisnya juga banyak, baik dari
versi Islam, kejawen maupun lainnya.Kali ini saya akan share tentang ritual pengasihan dengan Aji Semar Mesem

1.AJI SEMAR MESEM

      Bismilah....
      Ingsun matak ajiku si semar mesem, mut-mutaku inten cahyane manjing pilinganku kiwa lan
      tengen, sing nyawang kegiwang, apa maneh yen sing nyawang kang tumancep kumanthil ing
      telenging sanubariku.. ya iku si djabang bayi........teka walas teka asih saking kersaning Allah,
      laillaha ilallah muhammad rasulullah.

      (Vibel)Mutih 7 Hari, pati geni 1 hari di hari slasa kliwon.
      dibaca setiap akan tidur 7 kali dan membatin orang yang dimaksud...

2. Pengasihan dari Kyai Muhammad Zamzami

      Kiai Muhammad Zamzami , Ngebong Margorejo Tempel Sleman memberikan doa
      mahabbah (pengasihan) berupa wirid dan mantra. Jika diamalkan sungguh-sungguh,
      akan dicintai siapa saja. Doa yang harus diwiridkan yaitu:

      Allohumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin shalatan tunjinaa bihaa minjamii’il
      ahwali wal aafaati/wataqdhii lanaabihaa jamii’il ahwaali haajaati/watuthahhirunnaa
      bihaa minjamii’is sayyiaati/watar fa’unaa bihaa ‘indaka a’lad darajaati/watuballi
      ghunna bihaa aqshal ghaayaati/minjamii’il khairaati filhayaati waba’dal
      mamaati/washollallaahu ‘alaa khairi khalqihii sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa
      aalihi washahbihii wasallam

      Doa tersebut dibaca 11 kali tiap malam. ”Sebelas berarti welas. Membaca sejumlah itu
      akan diwelasi (dicintai) siapa saja. Pada malam Jumat, lebih afdol jika jumlahnya
      ditambah hingga 100 kali atau lebih. Menurut keyakinan ulama, mewiridkan salawat
      sangat cepat untuk meraih hajat yang diinginkan,
      Sedang mantra yang harus dibaca yakni:

      Sang manik cemar uripmu wus kecekel dening aku. Diluk dingkul ketungkul dingkul
      (dibaca 3X sambil menahan nafas). Kabeh mau soko kersaning Gusti Alloh. Laa
      ilaaha illallah Muhammadurrasulullah

      Dibaca 3 kali setiap akan bicara di hadapan banyak orang.Bila diamalkan, semua
      orang yang mendengar omongan kita akan memperhatikan. Akan luluh dan akhirnya
      menyayangi kita,mohon agar wirid dan mantra ini diamalkan untuk kebajikan.

3. Pengasihan Umum

     ilmu ini bukan dari saya, tapi dari saudara Mas Firman Khasiat : untuk pengasihan
     umum,wibawa dan dihormati orang-orang sekitar yg tentunya harus didukung oleh
     tingkah laku yg baik atas izin Allah.

     Ayat yg dibaca:

     Bismillahi rahmanirrahiim bada'tu bibismillaahi ruuhii bihih tadat.Ilaa kasyfi
     asraari bibaathinihin thawat.

     Cara baca: bacalah 20x setiap malam sehabis sholat isya atau boleh juga 4x setiap
     habis sholat fardhu selama 7 malam berturut-turut tanpa putus,klo putus harus
     diulangi dari awal.setelah 7 malam cukup diamalkan 4x setiap habis sholat....

4. Pengasihan Sindung

     he' yo aku sindung
     yo aku liwang yo aku liwung
     aku kang on kene' kang ngeratoni
     sa kabehing roh kang dumadi
     kabeh rohing banyu, bumi, angin, geni
     rohing jim,setan, peri, parayangan
     rohing jengges tunung tumlodong
     rohing santet, rohing racun, rohing danyangan
     rohing gamman, rohing pengasihan
     rohing.....1
     podo sujud katut ke'rut marang aku.....2
     he'h yo aku ratu agung
     ratu maulono demunung ono pulo kenconoku kene'

     Keterangan. 1 = nama orang yng di tuju, 2= tujuan kita

     menurutk Mantera komplit buat apa aja tapi semuanya tergantung tenaga kita untuk
     mencapai tujuan.

5. Amalan ini berguna untuk menjadikan lawan jenis mencintai anda dan dapat di
     gunakan untuk non muslim juga.
     Caranya :
     * Bersihkan tapak kaki anda * Siramlah tapak kaki anda dengan air (saat berwudu') dan
     gunakan air bekas siraman tapak kaki anda tersebut untuk dimasak dan digunakan untuk
     minum si dia * Si dia akan jatuh cinta kepada anda * Ini juga cocok untuk pasangan yang
     selingkuh agar kembali
     Keterangan: Air diatas adalah air wudu'. Karena berkah wudu', airnya bisa digunakan untuk
     apa saja, bisa untuk pengobatan penyakit seperrti diminum atau diusapkan ke bagian yang
     sakit.

6. Pelet Rokok

     Amalan ini berguna untuk menjadikan lawan jenis mencintai anda.
     Caranya :
     * Sediakan sebatang rokok
     * Lakukan solat hajat 2 rokaat
     * Bacakan ayat 84 surat An Nisa dimulai dari 'ASALLAAHU AYYAKUFFA ....dst. Bacakan
     sebanyak 41 x
     * Setiap dapat 1 x bacaan, tiup ke rokoknya. Jadi ada 41 x tiupan
     * Gunakan rokok tersebut untuk dibakar dan asapnya agar diarahkan ke si dia agar si dia
     menghirupnya. Jika si dia menghirupnya, maka si dia akan jatuh cinta kepada anda.

7.  Pengasihan Merukunkan Orang yg Mau Bercerai.
     Oleh karena itu, bila bisa cegahlah agar mereka jangan sampai bercerai. Berikut adalah salah
     satu bentuk ikhtiar untuk mencegahnya.

     -Setiap usai salat wajib membaca:
     a. Surat Al-Fatihah di tujukan kepada:
        -Ruh fulan bin fulan (pihak suami)
        -Ruh fulanah binti fulan (pihak istri)

     b. Surat Al-Ikhlas (sebelas ) 11 kali:
        Qul huwallahu ahad, Allaahush-shamad, lam yalid walam
        yuulad walam yakun-lahuu Kufuwan ahad.

     c. Pada jam 12 malam membaca ayat di bawah ini
       sebanyak 300 x Wa-alqaytu 'alayka mahabbatan minnii walitushna'a'laa 'ainii

     d. Kemudian berdoa:
        "Ya Allah Yang Maha Kuasa, berikanlah kerukunan dan cinta kasih antara fulan (suami) dan
         fulanah binti fulan (istri).
     e. Amalan di atas di lakukan selama tujuh hari berturut-turut. Insya Allah apa yang kita minta
        diridhoi oleh Allah SWT. Amin.

8. MAHABBAH PEMIKAT SUKMA.

     Bismilah... Kaf Haa Yaa Ain Shood 25X Allahumma bikaafi kifaayatika ikfinii syarro nafsi wal
     kholqi ajma'in wa bihaa'i hidaayatika ihdinii wahdi lil kholqo ajma'in. wa biyaa'i yumnika
     yamminnii wa yammin liyal kholqo ajma'in wa bi 'aini 'inayatika a'inni wa shakhir lii
     ma'unatal kholqi ajma'in wa bishoodi shulhika ashlihni wa ashlih liyal kholqo ajma'in

     Bihaqqi fa'syailun syaluukhiyya asyliikhuuthoo syakhuuthoo ya syaikh thoithowaal, shakhir
     liyal jinna wal insa, ya man yaquulu lisyai'in kun fayaa kun
     , kawwin kaf,haa,yaa,ain shood bisirri (laa illaahaa ilalaah 3X)
     wa shollallaahu alaa sayyidinaa muhammadin wa aalihi wa shohbihii wa sallam,
     walhamdullillahi robbil allammin..
      Keampuhan doa ini akan mendapatkan kasih sayang dari seluruh mahluk baik manusia
      maupun jin. Baca secara rutin sehabis sholat shubuh dan ashar 1X. maka pada diri anda akan
      timbul daya pesona yang kuat, dan siapa pun yang memendang akan terpesona oleh daya
      tarik anda yang bagaikan magnet. tapi bagi non muslim cukup membaca seperti ini:
      "wahai saudaraku Kaf Ha Ya Ain Shod yg berdiam di awan merah" bantulah
      aku............................(sebutkan hajatnya}

9.   Pengasihan SANG HYANG DENTA ISMAYA

      Astagfirullah.. Astagfirullah. yang kasih den kasihing. yang wisesa jasmani. tangkal asihan
      ruhani . ratu asihan diaranan roh idhofi. dzat asih dzat ilham

      Astagfirullah.. Astagfirullah. aran sira tandegan rasa. aran ingsun sang kulater. kun fayakun
      nara inten Allah. sopo iku kag gumilang. gilang ing giri soca. sujudan rukunana . ya ingsun
      Allah pasti rasa.

      Astagfirullah.. Astagfirullah. siraku menggang herang. ngir anu putih resma putih
      ya ingsun sang tesma putih

      Astagfirullah.. Astagfirullah. Allahumma wujud suci. pandita acina rasa
      rasa sajatining hurip. dzat hilang hilangna kupanarima

      Astagfirullah.. Astagfirullah. Allahumma wujud ilmu. nur suhud hayu gaiban ing Dzatullah
      hayu gaiban hayu gaiban

      Keterangan :
      dalam pergaulan kita selalu dihargai dan diperhatikan oleh perempuan.Baca mantera ketika
      lg kepengen.. maksudnya kalau hati lg terpanggil atau tergerak krn inget mantera itu maka
      bacalah..

      Caranya kita harus puasa 3 hari.. , disaat puasa itu, jika kita lagi buang air besar,
      mk syaratnya ga boleh sambil kencing. kemudian ga boleh tidur sambil berbaring. kemudian
      ga boleh duduk sambil bersandar.kemudian ga boleh bersiul-siul.ternyata ga usah pun
      dipuasai, daya mantera itu sudah terlalu kuat. yang penting hapalin saja. malah setelah
      sering membacanya, suka datang datang petunjuk gaibnya sendiri mengajarkan secara
      khusus untuk apa kegunaannya dan bagaimana cara membaca dan menggunakannya

10. Aji Sang Katresnan (pengasihan-kejawen)
      syarat: puasa mutih 3 hari / 7hari
      mantra:

      hong welahing awegenam astu nakmas sidep premanem
      sang katresnan gendongen aku. lepasna panca bayaku tutna sesejaku,tutna anggonku duwe
      seja. kekarepan ndayuh si jabang bayine.........(nama ) ojo pati-pati mari welas asih karo aku
      yen durung kaling-kalingan bumi sing tak incik iki (gejuk bumi 3x)

11. PENGASIHAN UNTUK PEGAWAI DI TEMPAT KERJA

    Untuk pengasihan pada teman/ orang di tempat kerja, dibaca ketika menghadapi orang
    tersebut atau ketika hendak menuju kantor / tempat yang dimaksud.

    • Allahu robbuna warobbukum lana.
    • A’maluna walakum a’malukum.la hujjatu bainana wa bainakum
    • Allahu yaj ma’u bainana wa ilaihil mashir.
    • Ath fa’ tu ghadhobaka bi Lailahailallah.
    • Was taj lab tu mawad dataka wa ridhoka bi Lailahailallah.
    • Was taq dhoitu hawa iji minka bi Lailahailallah.
    • Was tajartu bi saidi Rasulillahi Shalallahu ‘alaihi wassalam
    • KAF HA YA ‘AIN SHOD Kufitu
    • HA MIM ‘AIN SIN QOP Humitu

12. Aji Pelet Pancer Sukma

    Puasa ngebleng selama tiga hari tiga malam, sebelum puasa di haruskan mandi dengan
    kembang selama tiga kali. Dalam melakukan puasa manteranya di baca juga sebanyak tiga
    kali sambil membakar kemenyan.

    Manteranya adalah :

    Asyhaduallaillaha illallah waasyhaduanna Muhammadararulullah 3 x
    Bismillahi rahmanirahim. Teka idep, teka madep. Teka pangleng, teka puyeng,teka
    welas,teka asih. Yasira pangeran ingsun aja lunga Laking pangkon ingsun
    Duduh ngejok-ngejok bumi.(kaki di hentakkan ke bumi tiga kali) Ngejok hatine…..(sebut
    namanya) Nyen lagi turu Gageh Tangiah Nyen wis tangi, Gageh marka,madep maring badan
    ingsun. Laillahaillah…

    Cara melakukannya, sebelum mengerjakan harap membayangkan wajah yang di tuju, lalu
    menghadap ke arah rumah yang di tuju, lantas bayangkan wajah. Lakukan tepat jam satu
    malam, sebelum mengerjakan di anjurkan tidak tidur.

13. ASIHAN

    MILIR SUMILIR ASIHAN AING BAGENDA DAUD PANG MUNGGUHKEUN
    MUNGGUH DI BEUNGEUT KIRADEN MUNGGUH DI PANON TEP RADENGE RES KARASA
    SINTER KAPI ANGEN-ANGEN

    Tiap sholat fardhu di baca terus...bebas mau berapa kali juga...setelah baca trus usapkan ke
    muka kita

14. ASIHAN

     - ASIHAN NABI YUSUF
     id kola yusuf li abihi ya abati ini roa'etu ahada asaro kao kabaw wasamsu wal komaro
     roaetuhum lisa jidin....

     -SAEFI NABI YUSUP
     ALLOH HUMA YUSUF GENI BIHAQI LAM YALID WALAM YULAD WALAM YAHULAHU KUPUAN
     AHAD

     -JIMAT NABI YUSUF
     ID KOLA YUSUFU LI ABIHI YA ABATI AJAUNA MINASALIHIN

     - Berpuasa selama 3 hari selama 1 minggu jangan putus sholat 5 waktu,Bila putus sholatnya
     misalkan shubuh kaga sholat maka harus ngulang lagi dari awal.jadi selama 1 minggu anda
     jangan putus sholatnya.

    Selama 1 minggu di baca 103x tapi setelah 1 minggu bebas jumlahnya

15. Mantra Ketertarikan Pada Lawan Jenis :

     Cing Kenuing keladi rantai,ikok tupai pedang lantik cakgum cak cir gendir angkit

     Dengan menggunakan cabai rawit :

     *tempatin bekas tempat duduk nya
     *pake cengek (cabe rawit) pencet cabe nya setelah lafad nya di baca
     *lafad nya
     "jawarotul ilmani minal fajri"
     dibaca 7X sambil tahan nafas

     Dengan bacaan/ pesan dari Nabi Yusuf :
     WA NUURU YUSUFA ALA WAJHIHIL FAMAN ROANI YUHIBBUN, YUHIBBUN, YUHIBBUN 100X
     Dibaca selepas sholat khususnya sholat Tahajud selama 30 hari.membuat menarik
     hatiperempuan dan byk org akan bersimpati.

     Untuk membuat orang tertarik..
     fiquannubuah muhamaddarasullullah saw

16. Penarik Hati Manusia

     Lakukan shalat hajat dua rakaat.
     Rakaat pertama setelah Al Fateha baca Al Ikhlaash 15 kali.
     Rakaat kedua setelah Al Fateha baca Al Ikhlaash 10 kali.

     Setelah salam lakukan zikir istigfar 101, Ya rahman Ya rahim 101 kali.

17. Pengasih ketika Ujian

     silakan dicoba cara berikut :
     bacalah: Bismillahi Al Alim Ulimtu Wallahu Ya'lamu Wa antum La Ta'lamun 9X
     Yaa Qoyumu Fala Yaa Futuhu Wasyaiun Min Ilmihi Wala Ya Uduhu 27X

     dibaca semua itu ketika akan belajar, dan ketika sudah duduk di tempat ujian, namun jangan
     dibaca dulu soalnya...dibalik dulu...baca ampe selesai bacaan itu baru buka soalnya...insya
     allah menjadikan kita bisa menjawab semua dengan benar (tapi harus dgn proses belajar
     dulu lo, bukan laduni nich ).

     kalo pas ngerjakan soal ada yg lupa or gak bisa bisa baca : Yaa Hadi Ihdini...berulang-ulang,
     insya allah memori kita yang pernah kita pelajari itu kebuka lagi

18. Pelet

     Si........... (sebutkannama yang dituju) agar.......... (tegaskan niat kita)
     Bismillahirohmanirohim, Summas tawa ilas samaa’i wa hiya. Dukhoonum, fa qolaa lahaa wa
     lil Ardhi’iyaa tou’an au karhan qoolahaa Ataaina tooi’iin.
     (Asfushilat 11)

     Amalan diatas di baca 40 kali pada setiap hari Kamis, bila ingin reaksi lebih cepat disertai
     puasa pada hari Kamis tersebut.
     Sebelum membaca amalan tersebut ikuti petunjuk berikut ini :
     Baca hidrot ini :
     1. Ila hidroti nabiyyil mustafa Muhammad SAW syai’un lillahilahu (baca surat Al
        Fatihah 1kali).
     2. Wa khususon ila rukhi si........(sebut nama orang yang di tuju)
        agar..........(tegaskan maksud kita) Al Fatihah (baca surat Al Fatihah 1 kali)
     3. Baca surat Al Ikhlas - 3 kali, Baca surat Al Falaq - 1 kali, Baca surat An Nas –1 kali
     4. Lalu baca Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW :
        Allaahumma solli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad (baca 1 kali)
     5. Terakhir baca 2 kalimat shahadat 1 kali.

19. Ajian Pelet Jaran Goyang..

     INGSUN AMATAK AJIKU SI JARAN GOYANG, TETEGER TENGAHING PASAR, GEGAMANE
     CEMETI SODO LANANG SAKING SWARGO, SUN SABETAKE GUNUNG JUGRUG. SEGORO
     ASAT,BUMI BENGKAH. SUN SABETAKE ATINE SI JABANG BAYI ... ( nama yang dimaksud),
     TEKO WELAS TEKO ASIH ANDELENG - BADHAN SLIRAKU, MANUT MITURUT SAKAREPKU

     Puasa mutih 7 hari 7 malam dan pati geni sehari semalam, mulai puasa pada hari Jumat
     Pahing. Aji dibaca tiap malam ketika akan berangkat tidur, seraya mernbayangkan wajah
     orang yang dimaksud.

20. Ajian Setan Kober

     INGSUN AMATAK AJIKU SI SETAN KOBER, SETAN KOBER SIRO INGSUN KONGKON LEBONONO
     ATINE SI JABANG BAYINE ............... (sebutkan nama orangnya),YEN KETEMU TURU
     GUGAHEN, KETEMU TURON LUNGGUHNO, KETEMU LUNGGUH DEGNO,KETEMU NGADEG
     PRENEKNO KETEMU INGSUN, OJO PATI-PATI MULIH YEN ORA BARENGKARO KEKAKSIH
     INGSUN, TEKO WELAS TEKO ASIH SIJABANG BAYI ...............(sebutkan nama orangnya)
     MARANG INGSUN

     Puasa mutih 7 hari 7 malam, patigeni sehari semalam, mulai puasa pada hari Senin Kliwon,
     ajian dibaca tiap malam ketika akan tidur

21. Ajian Si Luh Jonggo

     INGSUN AMATAK AJIKU SI LONGJONGGO. MANGLUNG-MANGLUNG ANOLEH KEKASIHKU,
     DAK TEPUNGAKE PUCUKING WULUKU PUHUN, DAK TEPUNGAKE PUCUKING RAMBUTKU,
     PUCUKING ALISKU. PUCUKING IDEPKU, DAK TEPUNGAKE MANIKING MRIPATKU. TELENGING
     RASAKU, KUMPUL LULUHING ROSO ROHE ROHKU. NYAWANE NYAWAKU . SUKSMANE
     SUKSMAKU BADHANE BADHANKU. KEREPE KAREPKU. RASANE RASAKU, TEKO WELAS TEKO
     ASIH SI JABANG BAY! .... (sebut nama orang yang dimaksud) ANDULU BADHAN SLIRAKU

     Puasa mutih 7 hari 7 malain dan patigeni sehari semalam, mulai puasa pada hari Kamis
     Wage. Aji dibaca tiap malam ketika akan tidur seraya membayangkan wajah orang yang
     dimaksud.

22. Untuk Pengasih
    Basmallah
    --------
    Bismillahi ilillahi
    Bismillahi alallahi
    Bismillahi wabillahi
    Bismillahi wallahuakbar

     Dibaca 4x sambil nahan nafas sambil bayangin wajah org yg ditaksir [kl mau tidur].

     Dan ini ketika memandang matanya

     Aku alif kamu ba....allyaw fatahqlimuu alaa afwaanihiim

23. Pelet Semar Kuning

     Semar Kuning adalah ajian klasik yang sangat terkenal di jawa. Meskipun reaksinya cepat
     (kurang dari 12 jam) tapi efeknya lembut. Artinya rasa cinta yang dihasilkan dari Pelet Semar
     Kuning tidak mengganggu/merubah perilaku korban. Orang yang terkena pelet ini, meskipun
     sangat rindu, tapi masih tetap berpikir rasional. Karena tidak berbahaya maka Ilmu Pelet
     Semar Kuning ini saya turunkan kepada siapapun yang mau menempuh lakunya. Inilah
     mantra semar kuning.
    Semar kuning

    Kuning-kuning kurungan sukmo. Sun gedong-dong redong-redong
    Kuwe arep luru opo ndok? Arep luru semar kuning?
    Ora ono semar kuning Yo aku iki semar kuning
    Teko welas teko asih jabang bayine ... (orang yang Anda tuju)
    Marang aku ... (nama Anda)

    Untuk menguasai Semar Kuning dengan sempurna, Anda harus puasa pada hari Kamis.
    Puasanya disebut disebut "pati geni" yaitu mulai waktu subuh hari Kamis hinga subuh hari
    Jumat Anda tidak boleh makan, minum dan tidur. Selama puasa sebaiknya Anda tinggal di
    rumah dan menguarangi aktifitas yang menimbulkan kemarahan atau benci. Mantra dibaca
    sebanyak-banyaknya saat menjalankan puasa

24. Pengasihan Media Minyak Rambut

    salah satu pengasihan yang juga berasal dari sumatra selatan sebegitu kaya ya kazanah
    budaya indonesia, yaitu pengasihan yang menggunakan minyak rambut :

    Bismillahiramnairahim
    Minyak sigilang-gilang
    gilang di hati tangan
    Alamja name bapemu
    Alamsir name mamemu
    SirAllah tunduk kasih
    Cinta Kasih kasihlah
    Orang Seluruh Alam (untuk Semua)
    Si..................[bin/binti]..............(khusus)
    Kabul mustajab pengajaran guruku berkat
    Do'a lailahailallahmuhammaddarosulullah
   
    Media:
    Minyak Rambut ( klo bisa=Tancho atau lavender )

    Caramenggunakan :
    1. Ambilah minyak rambut menggunakan jari telunjuk kanan (artikan sendiri makna
       tersiratnya)
    2. Oleskan ke hati tangan sebelah kiri searah jarum jam (kekanan)merata artikan juga sendiri
       makna tersiratnya
    3. Menghadap sebelah timur. Bacakan
    4. Usapkan kerambut secara merata

25. Mahabah Yusuf

     Biss..
     Aku memakai cahaya Nabi Allah Yusuf
     apabila si .... memandang aku sama memandang akan Nabi Yusuf
     Rabah rubuh akan imannya, kasih sayang ia melihat akan daku
     Hai insani yang melihat aku
     Pandanglah mukaku seperti pungguk memandang bulan purnama
     Seperti Jalecha memandang Yusuf
     La illaha illallah Muhammaddur Rasulullah
     wa Sayyidina Yusuf bihakkibillah

26. Pengasihan Dewaning Asmoro
    Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Hongyang Kamayana Dewaning Asmara
    Sun Panjingake Telenge Rasa Mulya
    Sir Dzat Katon Sumrepet Panone Si...(nama sasaran) binti (bokapnya sasaran)
    Kagugah Asmorone Kerana Rasaku Tunggal Karo Rasamu
    Rasa Mulya Pribadi Rasa Muhammad
    Yaahu Allah..Yaahu Allah..Yaahu Allah
    Laa Ilaaha Illallah..

     baca 11x setiap tengah malam, dilakoni selama 8 malam. lebih baiknya dimulai pada hari
     rabo (kamis jam 00:00) ato pas sasaran sedang haid (kalo lo apal siklusnya)

26. Pengasihan Tawassul dari H. Ahmad Masyduki Rofi’ie (Gus Mad), Banyuwangi

     1. Ilaa hadrotin nabiyyil mustofa Muhammadun Shollallaahu Alaihi Wasallam… Al Faatihah
        (baca Al Fatihah 1x)
     2. Ilaa hadrotil malaaikatil muqorrobiin, saadaatina Jibriil, wa Miikaiil, wa Ishroofil, wa
        Izrooil..Al Faatihah (baca Al Fatihah 1x)
     3. Ilaa hadrotil malaaikatil karubiyyiin..wa ruhaaniyyiin..Al Faatihah (baca Al Fatihah 1x)
     4. Ilaa hadrotil imaamul kabiir, wal hakiimus syahiir. Abil ‘abbas ahmad bin aali al buunii
        rohimahullah..Al Faatihah (baca Al Fatihah 1x)
     5. Man ajaazani Ahmad Masyduki Rofi’ie, ghofarollaahulahu..Al Faatihah (baca Al Fatihah
        1x)

     6.          Bismillaahirrohmaanirrohiim… (876x)
     Setelah itu tinggal niatkan hajatnya. Misalnya : “Ya Allah, jadikanlah si … binti … sebagai
     jodohku atau Ya Allah, buatlah si … binti … mau mencintai aku..” Diamalkan selama 8 malam,
     waktunya setelah sholat hajat (sebaiknya dilakukan pada tengah malam) Selama 8 malam
     itu, waktunya harus sama (misalkan malam pertama mengamalkan adalah jam 00:00,
     malam2 selanjutnya juga harus jam segitu, begitu terus sampai malam ke 8)
27. (Tom11)Mantra Pengasih
    putri kahyangan sing tak jaluk gawemu
    batut andil2le jantunge ati marase marang si jabangbayine...(nama yg dituju)
    teko welas teko asih asih marang siro badan ingsun kumece koyo ndaleng uyah lan asem
    Note:
    mantra dibaca menjelang tidur malam

28. Semar Mesem
    "Ingsun matak ajiku Si Semar Mesem,
    cahyane mencorong ing pilinganku kiwa tengen,
    kang nyawang kagiwang,
    apa maneh yeng kang nyawang jabang bayine si .... (sebut namanya bin/binti siapa),
    sida teka tresna asih marang badan sliraku,
    saking kersaning Allah."

     Cara dengan berpuasa mutih 3 hari.

29. Ajian Pengasih
    Lelakunya: Mandi keramas, lalu melakukan pati geni (puasa dan tidak tidur) sehari semalam
    saja. Sambil membaca manteranya:

     Bismillahirrohmannirrohim
     Nurchaya nure Muhammad
     Nurbetullah nure sang Rasulullah
     Teja malaka pada kumelan ngampar
     Suwaraku teka welas teka asih teka kedep teka lerep
     Jabang bayine si..........(binti)...........(sebutkan nama ibunya)
     Asih maring aku
     Aja meneh kowe ora asiha maring aku
     Wong Sabuwono wae asih karo aku
     Banget asih saka kersaning Allah
     Laillahaillallah Muhammadarrasullah

30. Pelet Melayu

     Bismi ‘llahi- Rahmani ‘l- Rahim. Hei malikat empat puluh empat. aku suruh engkau, aku
     pinjam engkau. seru engkau pergi ambil hati (si ....... /nama yg dituju ). bawa hantar kasih
     sayang pada aku. siang dan malam tidak lupa akan aku. lupa makan nasi lupa akan aku. lupa
     air minum lupa akan aku. lupa pakai kain lupa akan aku. lupa sanggul rambut lupa akan aku
     lupa engkau menyusu susu ibumu. tiada lupa akan aku. dengan berkat doa. La ilaha illa ‘lla,
     Muhammadar Rasulullah.

     Catatan :
     Mantera tsb harus dihapal dan dibaca persis jam 12 malam dan lebih baik setelah Sholat
     Hajat.Dibaca setiap malam sebanyak 100 X sampai si Dia tergila-gila cintanya kepada Anda

31. Ajian Pengasihan
    Puasa 7 hari puasa kayak bulan romadon dan sebelum mulai harus bersih dulu. dibaca 35
    kali dan bayangin orangnyasebelum elo tidur.

     bismilah...
     allahuma putergiling putarkan hatinya..... kena keputar maringi sahadat tungggal, ma'rifat
     tauhid maringi allah, lailla ha illalah muhamad rasullulah 35X.

32. Aji Pelet Tebu Item

     Aji pelet langka yang berbahaya, jika dalam delapan hari tak disembuhkan maka korban akan
     minta dikimpoii, karena selama tujuh hari korban merasa enaknya bersetubuh dalam mimpi
     bersama si pengirim ajian.
     Tatacara: Ambil tanah bekas ijakan kaki gadis yang dituju dan rendam dalam air. Lalu ambil
     tebu item dan dibentuk seperti patung kemudian siram dengan air tanah bekas diinjak calon
     korban. Tepat jam dua belas malam baca mantra sambil mengusap patung tebu item itu
     dengan membayangkan wajah gadis itu.
     Mantra: Dewa mambang dewa hutan, kekasih hati orang bunian. Malam ini aku rindu,
     gelutkan birahi si....(nama gadis itu) agar tak tidur tujuh malam. Daun sirih daun
     tengkawang. Kalau si......(nama gadis itu) suka menyirih suka menerawang, maka sampaikan
     hasrat birahiku padanya malam ini juga. Kalau tak sampai kulaporkan pada dewa mampang.
     Kus .......(nama gadis itu) 3x.

33.  Mantera Pengasih
     1. Asihan Aing silegeterep
        si tel tel si amburantel
        tel sia muntel
        sia nyatu kejo asa aron
        sia nyatu cai asa bari
        sia lauk asa tatal
        ras sia inget ka aing
        ras sia melangka awak sorangan
        allahummasoli alasaidina Muhammad
     2. Tek tek aing
        tek tek pala
        pala sono jeng kabogoh
        sik sik aing sisik sumping
        sri sumping kapuahku pringawasa kaula
     3. rincik rincik hujan rincik
        contang contang hujan contang
        solasih baginda
        jrut turun ngarumpak tunggul
        cat mulang ngarumpak jung jang
        ari ras sia inget ka aing
        ari ras sia melangka awak sorangan        allahummasoli alasaidina Muhammad

Komentar

Postingan Populer