Ajian Gelap Sayuta


AJI GELAP SAYUTA

Ajian ini memang hampir sejajar dengan ajian-ajian yang lain yang memiliki fungsi untuk mensugesti diri agar memperoleh pengasihan, kharisma , kewibawaan dan sekaligus untuk membesarkan Keberanian. Sehingga di dalam kancah dunia persilatan modern seperti sekarang ini, tidak merasa kecil dan minder di hadapan mereka.

Kalau boleh berpendapat, ajian ini sangat relevan bila anda gabungkan dengan kemampuan ilmu tenaga dalam anda, khususnya pada jurus pertahanan dan kuncian. Terlebih bila dalam setiap latihan Tenaga Dalam tersebut, anda gunakan sebagai sarana mensugesti diri akan semakin baik.

LAKUNE :

1. untuk dapat menguasai ajian ini, anda harus lelaku puasa mutih selama 7 hari berturut-turut disusul dengan lelaku pati geni.

2. Versi metode praktis penulis yang tak kalah istimewahnya yaitu : Anda cukup bertirakat dengan lelaku puasa mutih 1 hari saja tepat pada hari kelahiran anda pada penanggalan jawa (weton anda sendiri).

3. Sebelum lelaku tersebut, kerjakan mandi besar untuk membersihkan kotoran dhahir dan bathin anda tepat pada jam 12 malam.

4. Kerjakan dua rokaat sholat hajat, yang kemudian disusul dengan pembacaan do'a ajian sebanyak 7x ulangan.

5. Setelah itu makan sahur dengan niat puasa hajat. (ingat : makan sahur harus sudah mutih).

6. Setelah itu tidurlah beberapa saat hingga waktu sholat Subuh tiba. Dan anda sudah tidak diperbolehkan lagi tidur hingga terbit fajar dihari berikutnya (=selesai lelaku).

7. Do'a ajian, cukup dibaca 1x tanpa bernafas setiap selesai mengerjakan sholat wajib.

8. Pada malam hari tepat pukul 12 malam, ambil wudlu dan kerjakan kembali 2 rokaat hajat yang kemudian disusul membaca do'a ajian sebanyak-banyaknya hingga terbit fajar dalam satu majelisan tanpa najis.

9. Bila anda batal dalam majelisan tersebut, ambil air wudlu kembali dan lanjutkan ...

10. Ketika fajar dan waktu sholat Subuh terdengar, ambillah air wudlu kembali dan kerjakan Sholat Subuh hingga pembacaan do'a ajian 1x tanpa nafas selesai. Anda diperbolehkan untuk tidur.

11. Di dalam proses tidur anda itulah penentu merasuk-nya ilmu ajian ini kepada Kekuatan Rohani anda.

12. Dan jangan lupa untuk selalu istiqomah dalam merawat do'a ajian ini.

DO'A AMALAN YANG DIBACA :

"BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM ...

MATUR NUWUN SOKO BERKAHING GUSTI ALLAH SING MARINGI URIP MARANG INGSUN ...
INGSUN AMATEK AJI GELAP SAYUTA...
NGAREPKU MACAN GALAK ...
DADAKU SINGO BARONG ...
LUNGGUHKU MACAN LUWIH ...
LELAKONKU BOYO NGGANGSAR ...
WEWAYANGANKU GAJAH ...
SIKILKU GELAP SAYUTO ...
PANGUCAPKU GELAP... MURUP ING DUWURKU ...
SABDAKU KEDHEP WONG SABUWONO KABBEH ...
AKU KUN FAYAKUN ..., SASIRA ONO RASANINGSUN, TETEP IDEP MARING AKU ...
PANINGSUN RATUNING URIP ...
URIPE ARAN URIPINGSUN ...
BADANIRA..., BADANINGSUN ....
POLAHIRO...., POLAHINGSUN ...
PANGUCAPIRO ..., PANGUCAPINGSUN ...
PANGAMBUNIRO ..., PANGAMBUNINGSUN ...
PANINGALIRO ..., PANINGALINGSUN ...
PAMIYARSANIRA ...,PAMIYARSANINGSUN ...
RASANIRA..., RASANINGSUN ...
RASAKU ANGIKUTI RASANE WONG SAJAGAD KABEH ...
RASAKU RASA ALLAH ..., MUHAMMAD RASULULLAH ... "

Komentar

Postingan Populer