Mengakurkan Sepasang Suami Istri Yang Hendak Bercerai

8039

Kita tentu sedih bila melihat handai tolan kita ada yang hendak bercerai. Karena, bagaimanapun perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci Allah. Oleh karena itu, bila bisa cegahlah agar mereka jangan sampai bercerai. Berikut adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk mencegahnya.

-Setiap usai salat wajib membaca:
a. Surat Al-Fatihah di tujukan kepada:
-Ruh fulan bin fulan (pihak suami)
-Ruh fulanah binti fulan (pihak istri)

b. Surat Al-Ikhlas (sebelas ) 11 kali:
Qul huwallahu ahad, Allaahush-shamad, lam yalid walam yuulad walam yakun-lahuu Kufuwan ahad.
Artinya:
“Katakanlah: “Dialah Allah Yang Maha Esa.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu Dia tiada beranak dan tiada pula di peranakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia.”
c. Pada jam 12 malam membaca ayat di bawah ini sebanyak 300 x
Wa-alqaytu ‘alayka mahabbatan minnii walitushna’a’laa ‘ainii
Artinya:
“Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu di asuh di bawah pengawasanku.”(Qs.thaahaa:39)
d. Kemudian berdoa:
“Ya Allah Yang Maha Kuasa, berikanlah kerukunana dan cinta kasih antara fulan (suami) dan fulanah binti fulan (istri).
e. Amalan di atas di lakukan selama tujuh hari berturut-turut.
Insya Allah apa yang kita minta diridhoi oleh Allah SWT. Amin.

SHARE

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY