Bag. I – MURSYID, TARIKAT & WASILAH
sebuah kajian mendalam.

1477

SEBUAH NASKAH Dari : PROF. DR. H.S.S. KADIRUN YAHYA.
Satu uraian lagi secara ilmiah yang lebih mendalam, jelas dan luas tentang Mursyid sebagai penerus pembawa wasilah ALLAH / the wasilah carrier, yang diterima RASULULLAH dari ALLAH SWT. Dan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan Tarikat sebagai Metodologi dalam tekhnologi AL QUR`AN

Dalam naskah ini tidak dikupas persoalan lain yang menyangkut agama Islam. Yang diuraikan hanya persoalan yang 3 ( tiga ) tersebut diatas saja ( MURSYID, TARIKAT, dan WASILAH ). Karena persoalan yang 3 ( tiga ) tersebut diatas yang selalu menimbulkan ? masalah ? ( problem ), tentang hukum-hukum agama Islam lainnya yang nyata, dalam Syariat Islam tidak kita bahas lagi karena semuanya itu sudah setlled.

( HARAP DIBACA DENGAN KEPALA DINGIN DAN BERSIH, TANPA DOGMA-DOGMA ).

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Q.S. Al-Anbiyaa, Ayat 107 :
? WA MAA ARSALNAAKA ILLAA RAHMATAN LIL` AALAMIN ?

Artinya : ? Kami tiada mengutus engkau ( ya Muhammad ), melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam ?.
( Tiada AKU turunkan engkau ya Rasul ke dunia, melainkan untuk membawa rahmat-KU ke seluruh alam, langsung dari-KU ).

Komentar dalam bahasa Elektro-teknik :

Tidak kumasukkan engkau ya kawat, ke dalam rumahku, melainkan untuk menyalurkan Rahmat Electricity ke dalam seluruh rumahku ( langsung dari Central Dynamo ). Dan jika aku teruskan sambungan kawatku ke kawat-kawat di rumah-rumah jiran di belakang rumahku, mereka semua akan dapat pula Rahmat Electricity ke rumah-rumahnya masing-masing Langsung dari Central Dynamo itu sendiri, BUKAN DENGAN PERANTARA ANKU dan bukan pula dengan perantaraan Rumahku, hanya saja kebetulan listrik itu lewat / VIA Melalui Rumahku, namun ia tetap LANGSUNG dari CENTRAL DYNAMO itu sendiri.

H.R. Abu Daud :

? Barangsiapa belum beserta Allah, besertalah ia dengan orang ( Ruhnya ) yang beserta Allah. ( Ruh ) orang itulah ( yang Ruhnya ber WASILAH ALLAH ) yang menghubungkan ( Ruh ) engkau ( LANGSUNG ) dengan Allah.?

H.R. Abu Syuraih Al Khuja`i :

? Bahwasannya Al Qur`an ini satu ujungnya di tangan Allah dan satu lagi di tangan kamu ( Muhammad ), maka peganglah kuat-kuat akan Dia.
Dan barangsiapa pula yang menghubungkan diri dengan Tali Allah itu yang ( ujungnya ) berada dalam diri Muhammad, ia pun akan LANGSUNG berhubungan dengan Allah.?

Begitu juga Listrik dari Central Dynamo, bermuatan +/- 170.000 KVA yang di masukkan ke dalam sebuah Travo, guna menurunkan kapasitasnya, sehingga sesuai dengan apa yang diperlukan guna pemakaian di rumah-rumah, maka semua rumah yang berhubungan dengan Travo tersebut, dinamakan Langsung berhubungan dengan Sentral Listrik itu sendiri. BUKAN PERANTARA TRAVO, hanya Via / melalui / lewat TRAVO.

Dan bentuk si listrik yang ada pada kawat, pada saat si listrik berada dalam kawat, adalah persis sama dengan bentuk si kawat.
Begitu juga bentuk Api yang sedang merah yang sedang berada pada besi adalah persis seperti bentuk Besi itu sendiri. Begitu juga bentuk air yang sedang berada dalam pipa Water- Leiding bentuk si air sama dengan bentuk si pipa.

Begitu juga bentuk cahaya matahari yang memasuki lubang pada Dinding rumah kita adalah seperti bentuk lubang pada dinding rimah itu sendiri.
Begitu juga BENTUK WASILAH, yang sedang dihantar disalurkan oleh arwah Sang Mursyid yang diterimanya pula sambung menyambung ( seperti kawat listrik sambung-menyambung ) dari Arwahul Muqaddasah Rasulullah S. A. W melalui/ via arwah para Ahli Silsilah, para Aulia yang pilihan, yang telah bersatu pula sebelumnya ( United ) bergabung dengan Arwahul Muqaddasah S.A.W, Yang karena sangat halusnya, telah menjadi satu ( seperti gas-gas halus jika dipersatukan hanya mengambil tempat yang sangat minim, apalagi Arwah-arwah suci yang impounderable dan sangat-sangat halusnya, MAKA JELAS PULALAH, BAHWA BENTUK WASILAH ALLAH YANG AGUNG dan DAHSYAT itu, SERUPA DENGAN BENTUK WAJAH SANG MURSYID ITU SENDIRI, DAN MURSYID BUKAN PERANTARA, Mursyid adalah si Penerus/ si Pembawa/ PENYALUR WASILAH yang DAHSYAT dan AGUNG dari ALLAH S.W.T. Wasilah mana LANSUNG berkekalan berkomunikasi dengan Allah S.W.T, timbal balik, seperti si Kawat Listrik diatas yang Langsung detik itu juga mengantar Listrik ke rumah-rumah kita, timbal-balik.

Hadist Qudsi :

? Tidak dapat Bumi dan Langit ?Ku menjangkau/ memuat akan zat-Ku ( yang membawa Asma- Ku ) melainkan yang dapat menjangkaunya/ memuatnya ialah HATI HAMBAKU YANG MUKMIN/ SUCI, LUNAK DAN TENANG ? . ( Hadist Qudsi R. Ahmad dari Wahab bin Munabbih ).

SHARE

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY